Apkures sistēmas, ūdensapgādes, kanalizācijas komunikāciju montāža un izmaksu aprēķināšana

Apkures sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas precīza izmaksu tāme tiek sastādīta 24 stundu BEZMAKSAS kopš  projekta izsūtīšanas brīža. Būvniecības izmaksu tāme tiek aprēķināta pilnā apjomā ieskaitot transportu un materiālu sagādi. Apkures sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas laikā tiek veikta fotofiksācija, kas digitālā veidā pēc darbu veikšanas tiek iesniegta pasūtītājam.

Hausbau būvniecības izmaksu tāmes nepaliek lielākas būvniecības laikā un netiek ņemti avansi.